Report an Error


Reporting Item:

Navigator Logo depicting the Red Squirrel of the Rhode Island Historical Society atop an open black book.

Minnesskrigt Historik och Redogörelse över Svenska Ev. Luth. Forsamlingens i Pontiac, Rhode Island, Femtio-ariga Verksamhet.